ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
                  

ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       กรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
 
 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134