ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
Example Frame
                  

 

              

: โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา, งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

                                    

              

                  
                  
   
 
   

 

 

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗

   

   

   

   

   

ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 07481 (ใส่เลข 0 นำหน้าเลขประจำตัวนักเรียน)
รหัสผ่าน : เลขประจำตัวประชาชน
*หากไม่สามารถดูผลการเรียนได้ ติดต่อที่งานทะเบียน ครูเรืองสิริ 0954193334

   

   

 

   

                  

 

                  

 


 

 

 

 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134