ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
                  
   

   

การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 


การจัดการ แสดงเจตจำนง แผนป้องกันการทุจริตสถานศึกษา

   


 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134